Ters Osmoz Sistemleri

Yazdır

Ters osmoz ( reverse osmosis ) sistemleri, belirli bir ön arıtımından geçirilen ham suyun basınclandırılarak membranlardan gecirilmesi sonucu yüksek kalite de saf suyun elde edilmesi esasına dayanmaktadır.

   Ters Osmoz (Revese Osmosis ) Sistemleri, özellikle saf su ihtiyacı fazla olan başta kozmetik, medikal, kimya, üretim proses suları, ilaç sanayi, hastaneler, diyaliz merkezleri, tersaneler, gıda ve içecek olmak üzere bir çok sektör temsilcileri için vazgeçilmez arıtma ünitesi olarak bilinmektedir.

   Doğadaki osmotik basınçtan esinlenerek geliştirilen ters osmoz sistemleri, günümüzde kullanılan ileri arıtım yöntemlerinin başında gelmektedir. Sistemde kullanılan membranlar, anströng boyutundaki hassas gözenekleri sayesinde su içerisindeki tüm iyonların sudan uzaklaştırılarak yüksek kaliteli saf su elde edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde üretim için gerekli niteliklerdeki saf suyun temininde yaşanan sıkıntıların yanı sıra proses suyu için ayrılan bütçenin her geçen gün arttığı göz önüne alınırsa, üretimde kullanılan suyun ters osmoz cihazları ile arıtılarak tekrar tekrar kullanılabilir forma ulaştırması, sistemin sağladığı önemli avantajlardan biri olarak görülebilir.

Ters Osmoz Cihazlarının Çalışma Prensibi ;

Suyun Yarı geçirgen bir zardan, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yüksek basınç uygulanarak geçirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu şekilde basınçlandırılarak membranlara gönderilen ham su, geçiş esnasında çözünmüş haldeki anyon ve katyonlarını membran yüzeyinde bırakır. Gözeneklerden geçerek orta kanala gelen saf su kullanım noktalarına gönderilirken, membran yüzeyinde tutulan istenmeyen iyonlar bir miktar su ile birlikte süpürme işlemine tabi tutulur. Buradan çıkan atıksu, sisteme paralel bir akış yaparak, atık su hattına gönderilir ve sistemden uzaklaştırılır.

Ters Osmoz ünitelerinden, en iyi verimi elde etmek için membranların iyon konsantrasyonu yüksek olan kısmının sürekli olarak temiz tutulması gerekmektedir. Cihazların sürekli üretim yaptığı düşünülürse, yıkama periyodlarının düzensiz olması durumunda, membran yüzeyinde tabakalaşma meydana gelebilir. Bu da sistemin ömrünü azalttığı gibi günlük üretim kapasitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu etkenler göz önüne alınırsa, sistem kurulum aşamasında atık ve üretim debileri mutlaka orantılı olarak dengelenmesi gerekmektedir.


Ters osmoz ünitesi seçimi yapılırken başta kullanılacak ham suyun fiziksel ve kimyasal karakteristiğinin yanı sıra seçilecek membran tipi de önemlidir.Yapılan laboratuar çalışmaları neticesinde Analiz sonuçlarının doğru yorumlanmaması sistemin su kalitesi verimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. membran yıkama periyodlarının ayarlanması, ihtiyaca uygun membran seçimi, sistemin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli ön arıtım grubunun yapılması, gerekli görülürse antiskalant kullanını sistemin verimi etkileyen önemli faktörlerin başında gelmektedir.


 Bu nedenle birbirinden farklı bir çok model ve kapasitelere sahip ters osmoz cihazlarımızdan size  en uygun modelin seçimi ve projelendirilmesi aşamasında, firmamızın uzman mühendis kadrosundan destek alabilirsiniz.