Su Arıtma Sarf Malzemeler

Yazdır
PDF

Temiz su ve atık su arıtma sistemlerinin çeşitli kademelerinde yaygın olarak kullanılan, Sarf malzeme ve minerallerimizden istenilen miktar ve sayıda adrese teslim olanakları ile çok kısa bir süre içinde kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Tuz Çeşitleri (Tablet, Rafine, Kaya Tuz Çeşitleri) ;

Aquamandix,
Antiskalant,
Birm ,
Klor,
Quartz Filtre Kum Ve Çakıl Malzemesi ,
Demir Ve Mangan Filtre Minerali,
Reçine (Yumuşatma Reçinesi, Deiyonize Sistem Anyonik,Katyonik Reçine, Miksbed Reçine) ,
Aktif Karbon ( Granül Karbon, Pos Karbon, Kartuş Tip Karbon),
Membran Çeşitleri,

Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri

Yazdır
PDF

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Çeşitli sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla kullanılan kimyasal atıksu arıtma sistemlerdir. Atıksu karakteristiklerine göre değişik yöntemler uygulanarak tasarlanan hidrotem endüstriyel ve kimyasal  atıksu sistemleri, işletmelerin üretimleri, sanayi dalı, atıksuyun kirlilik derecesi, niteliği, yoğunluğu, alıcı ortam deşarj standartları vb. koşullara bağlı olarak dizayn edilirler.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren İşletmelerden alınan atıksu numuneleri hidrotem atıksu departmanı tarafından yapılan arge çalışması neticesinde en iyi arıtılabilirlik yöntemi belirlenerek bölgesel durumlara bağlı olarak kimyasal arıtma sistemleri ile paket veya betonarme tesisler kurarak istenilen alıcı ortam standartlarına ulaştırmaktadır.

Atık Su Arıtma Sistemlerimizin Uygulama Alanları;

Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistem Resimleri