Evsel Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Yazdır
PDF

Günlük evsel su  kullanımı sonucu oluşan yüksek miktarlarda organik madde ihtiva eden atıksuların, alıcı ortam standartlarına uygun şekilde deşarj edilmesini sağlayan sistemlerdir. işletmelerin ihtiyaçlarına ve alan gereksinimlerine bağlı olarak paket ve betornarme tip alternatifleri bulunan Dizayn atıksu arıtma sistemleri müşterilerine anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

A- PAKET TİP ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ;

Nüfus eşdeğerlerine bağlı olarak arazi koşulları ve alan gereksinimlerine göre değişik tip ve modelde saç konstrüksiyon şeklinde inşa edilen paket tip arıtma sistemleri, yerleşim birimlerindeki uygun noktalarda Dizayn uzmanları tarafından başarıyla uygulanmaktadır. istenildiği takdirde başka bir noktaya taşınabilme özelliği sayesinde sistem özellikle kiracı konumundaki işletmeler için vazgeçilmez bir alternatif olmaktadır.

Evsel Atıksu Arıtma Sistem Resimleri