Atıksu Geri Kazanma Sistemleri

Geri kazanım tesislerinde atık suyun niteliklerine göre farklı arıtma teknikleri kullanılmaktadır. Bu arıtma teknolojileri arıtma tesisi çıkış suyunun tekrar kullanım amacına göre fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri ile beraber veya ayrı ayrı kullanılmaktadır.

Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri; Kullanım alanları, amaçları, çalışma prensipleri ve detayları içerir.

Ürünlerimizin; Kapasite, model, çalışma basıncı ve genel imalat verileri hakkında teknik bilgiler içerir.

Image
Ürünlerimiz hakkında; Teknik broşür, katalog ve kullanım klavuzu dökümanlarını içerir.

Karmaşık kısa vadeli çözümler yerine sonuç odaklı ve alternatifli teklifler için bize ulaşın.

Atıksu Geri Kazanma Sistemleri Dizayn Kriterlerimiz

Hangi arıtma teknolojisinin nasıl kullanacağını belirlemek için, giriş suyu analizi, arıtılmak istenen günlük su miktarı, geri kazanım için kullanılacak teknolojinin yatırım ve işletme maliyetleri, geri kazanım sonrasında açığa çıkan atıksuyun deşarj kriterlerine bağlı olarak projelendirilmektedir.

Saha Ekibi ileTEKNİK DESTEKHIZLI ÇÖZÜMALTERNATİFLER

Image
Image