Elektrodeiyoniasyon / EDİ Sistemi

ELEKTRODEİYONİZASYON ( EDİ ) sistemleri, kendisinden önce kullanılan reverse osmosis veya demineralizasyon - deiyonizasyon sistemlerinden çıkan saf suyun kalitesini artırmak ve uzun süre aynı kalitede kalmasını sağlamak için kullanılır. EDİ sistemlerinde giriş suyu iletkenlik değerlerinin düşük olması gereklidir.

Elektrodeiyonizasyon Sistemleri; Kullanım alanları, amaçları, çalışma prensipleri ve detayları içerir.

EDİ Sistemleri; Kapasite, model, çalışma basıncı ve genel imalat verileri hakkında teknik bilgiler içerir.

Image
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri hakkında; Teknik broşür, katalog ve kullanım klavuzu dökümanlarını içerir.

Karmaşık kısa vadeli çözümler yerine sonuç odaklı ve alternatifli teklifler için bize ulaşın.

Elektrodeiyoniasyon ( EDİ ) Sistemi Dizayn Kriterleri

ELEKTRODEİYONİZASYON ( EDİ ) sistemleri kendisinden önce doğru ön arıtma ile kullanılmazsa faydası kadar işletme giderlerinin yüksek olmasından dolayı zararları da olabilir. EDİ siteminin uzun ömürlü olması için mutlaka bir saf su arıtma sistemi ile giriş suyu iletkenlik değerlerinin düşürülmesi gereklidir.

Saha Ekibi ileTEKNİK DESTEKHIZLI ÇÖZÜMALTERNATİFLER

Image
Image